صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر سیاتیری جراح قرنیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد عمل های لیزیک در جوانی و پیر چشمی توضیح می دهد.

آیا افرادی که عمل لیزیک انجام می دهند به پیر چشمی دچار نمی شوند ؟

مرتبط با این