صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

در روز ملی پیش گیری از سوختگی دکتر محمد جواد فاطمی فوق تخصص جراحی پلاستیک درباره مشکلاتی که بعد از سوختگی برای بیمار و آسیب هایی که برای پوست به وجود آمده صحبت کرده است

مرتبط با این