صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

آیا می دانید راه تشخیص ایدز در مراکز مخصوص رایگان و محرمانه است ؟

مرتبط با این