صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر مردانی متخصص بیماری عفونی از بیماری ایدز در دنیا می گوید و پیشگیری هایی که همه کشور ها برای این بیماری انجام می دهند.

مرتبط با این