صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

بروز بیماری ایدز از اعمال رفتاری پرخطر خود را نشان می دهد که اگر زود تشخیص داده شود می توان جلوی ضررهای آن را برای فرد مبتلا گرفت . از همین در برنامه نبض دکتر کتابی به سراغ یکی از بیماران ایدز در یکی از مراکز درمان در غرب تهران رفته

مرتبط با این