صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

اعتیاد معضلی است که در جوامع امروز انسان های زیادی به آن دچار شده اند و باور غلطی هم رایج است که اعتیاد درمان ندارد . از همین رو برنامه نبض به سراغ این معضل اجتماعی رفته و در گفتگو با افراد بیمار و خانواده ها به راه های درمان اعتیاد پرداخته

مرتبط با این