صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

یکی از حساس ترین نقاط بدن انسان که پس از مصرف موادمخدر دچار آسیب جدی میشود مغز انسان است ، از همین رو در نبض این هفته در کلینیک دکتر قطبی به سراغ یکی از بیماران مغزی رفتیم که پس از مصرف مواد دچار بیماری شده .

مرتبط با این