صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

مزایای فراوان طب سوزی در برخی از دردها به شرطی که توسط متخصص انجام شود .

دکتر رضا حشمت نایب رئیس انجمن علمی طب سوزی ایران، همراه با بیماری که چندین مرحله طب سوزنی را برای درمان کمر درد انجام داده است

مرتبط با این