صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

در مطب دکتر فتوحی متخصص رادیو تراپی و آنکولوژی در مورد بیماری روده بزرگ و درمان های آن صحبت می کنیم ... نشانه های بیماری و تشخیص به موقع بیماری ...

مرتبط با این