صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

برنامه نبض همراه با دکتر پروانه ساکت متخصص پوست و مو در مورد جای نیش حشرات و پوست های آسیب دیده از نیش حشرات صحبت می کند همراه با راهنمایی در مورد این چنین اتفاق هایی

مرتبط با این