صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

جوانی که در دوران دانشجویی به پیشنهاد برخی این دارو را مصرف می کند و بعد از مدتی چشم باز می کند می بیند که معتاد شده و با این ماده تا پای مرگ پیش می رود

مرتبط با این