صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

مدرسه هایی برای بچه های اوتیسم بچه هایی که اگر درست آموزش ببینند می توانند در مدرسه های عادی هم درس بخوانند

مرتبط با این