صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر مسعود مزدانی فوق تخصص بیماری عفونی تشخیص به موقع بسیار اثر گذار است

مرتبط با این