صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

بیماری با شکایت از درد معده به طوری که نمی تواند غذا بخورد به مطب دکتر مراجعه می کند .. همراه با سخنان دکتر مهران بابایی

مرتبط با این