صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

بیماری راه ابریشم التهاب رگ ها و کوری را در بر دارد و ایجاد ظایعات پوستی در دهان و این بیماری یک بیماری خود ایمنی است که همه دستگاه های بدن را درگیر می کند دکتر هرمز شمس متخصص چشم در مورد این بیماری صحبت می کند

مرتبط با این