صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر منصور نصیری کاشانی متخصص پوست در مورد نحوه لیزر و پهنای موج تابانیده شده به پوست توضیح می دهد و شکایت بیماری از سوختگی ناشی از لیزر

مرتبط با این