صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

در مطب دکتر هرمز شمس چشم پزشک وجراح چشم همراه با یکی از بیماران ایشان در مورد بیماری بهجت صحبت خواهیم کرد .. بیماری ایمونولوژی

مرتبط با این