صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

در مطب دکتر امیر حسین فقیهی همراه با بیماری که با شکایت درد معده و هضم نکردن غذا مراجعه کرده است

مرتبط با این