صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر فقیهی در مورد کبد چرب و سنگ کیسه صفرا صحبت می کند ...کبد چرب که بخش اعظم آن با ورزش و رژیم درمان پذیر است

مرتبط با این