نبض هر روز از ساعت 17:00 به مدت 15 دقیقه

دندان مصنوعی و مشکلات آن

گزارشگر برنامه نبض با حضور در مطب دکتر بنیامین نوروزی دندانپزشک در مورد مشکلات پیش آمده برای مریض از دندان مصنوعی می گوید

1396/09/19
|
09:58
دسترسی سریع
نبض