صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

گزارشگر برنامه نبض با حضور در مطب دکتر بنیامین نوروزی دندانپزشک در مورد مشکلات پیش آمده برای مریض از دندان مصنوعی می گوید

مرتبط با این