صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

بیمار و حواشی بیماری ریه بیماری که با شکایت درد قفسه سینه به دکتر مراجعه می کند و طی بررسی ها و عکس ها دکتر متوجه آمبولی ریه می شود و ادامه بحث ....

مرتبط با این