صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر هرمز شمس متخصص چشم در مورد کم بینایی و نابینایی کاملا توضیح می دهد و مواردی را مطرح می کند که ناگهانی افراد کم بینا شده اند

مرتبط با این