صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

زخم های ناحیه پا - خونریزی معده - اسهال خونی - همه وهمه هوارض ناشی از التهاب روده هستند همراه با دکتر امیر حسین فقیهی در مورد گوارش

مرتبط با این