صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

در مطب دکتر فوق تخصص ریه با بیمار این دکتر همراه هستیم و گزارشگر شبکه جوان در برنامه نبض گزارش های مستندی از بیماری های ریه می دهد

مرتبط با این