صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

برای دندان های عفونی باید منشا عفونت شناسایی و درمان شود در بعضی مواقع عفونت باید خارج شود

مرتبط با این