صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر محمد عجم گویان متخصص گوش و حلق و بینی در مورد صوت کشیدن گوش صحبت می کند

مرتبط با این