صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر هرمز شمس متخصص و جراح چشم در مورد آسیب هایی که آفتاب به چشم وارد می کند می گوید

مرتبط با این