صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 25 دقیقه

وقتی به طور روز مره خیلی از کار ها را انجام می دهیم به صورت عادت تبدیل می شود در درس خواندنهم همین روال وجود دارد
برنامه ریزی درسی از کارهایی است که فقط انجام می شود چگونه انجام شدنش خیلی مهم است

مرتبط با این