صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 25 دقیقه

دکتر نامی از روند زندگی دانش آموزان می گوید و اینکه همه دانش آموزان فقط در یک روز در مسابقه کنکور قرار می گیرند و آنها باید متوجه باشند که اصول اولیه واصلی مطالعه رو باید یاد بگیرند و از استرس به دور باشند

مرتبط با این