صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقيقه

در فوتبال این چند هفته چند تا قهر و یک آشتی بزرگ داشتیم و چند دلیل برای قهر و آشتی در فوتبال وجود داره شاید هم اکنون که شما برنامه رو میشنوید چند قهر و آشتی به انجام شده باشه

مرتبط با این