صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

بعضی از تیم ها در کشور بسیار خوب عمل می کنند اما در سطح بین المللی اصلا عملکرد خوبی ندارند نمونش همین پرسپولیس که در سطح کشوری تیم خوبی است اما در آسیا هنوز یک بار هم مقام نیاورده

مرتبط با این