سینما هویت 5 شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

سینما هویت سلطه - هالیوود و اقتصاد جهانی

اقتصاد آمریکا چگونه بوجود آمد؟

سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان201
سال های میان دو جنگ جهانی را باید دوره ی ظهور سلطه ی آمریکا اقتصادی امریکا بر جهان دانست سلطه ای که هنوز هم ادامه دارد اما این سلطه چطور پدید آمد

1395/01/16
|
08:34
دسترسی سریع
سینما هویت