سینما هویت 5 شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

سینما هویت سلطه و حاکمیت دلار

سینمای «هالیوود» همواره، غرب و نشانهها و نمادهای غربی و شخصیتهای متأثر از آن را، مظاهری از بخش سفید و نیروهای خیر داستان پردازی خود قلمداد میکند و هر آنچه در مقابل آن قرار میگیرد را جزء عناصر سیاه و شرّ بحساب میآورد

در یک نگاه کلی، از منظر آنها هر آنچه در فرودست آنها قرار نگیرد، در مقابل آنها تعبیر خواهد شد. این همان دیدگاهی است که امروز، در دیالوگهای سیاسی دولتمردان آمریکایی، با این جمله معروف: «هر کس با ما نیست پس بر ماست» منعکس میشود. امروز هر کس از نخبگان و اندیشمندان و سایرینی که از شنیدن این کلام جا میخورند و تعجب خود را ابراز میدارند و بعضاً در مقام نصیحت و پند و اندرز یا اعتراض، از بیسابقه بودن این دیدگاه، سخن بمیان میآورند در حقیقت خواب زدگانی هستند که تازه هوشیاراند شدهاد و کافیست فقط نگاهی به آثار و فعالیتهای سینمایی یکصد سال اخیر غربیها بیندازیم تا این معنا را در یابیم.

1395/01/25
|
16:15
دسترسی سریع
سینما هویت