نقشه گنج جمعه ها از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

نقشه گنج

بوم كسب وكار

در برنامه این هفته نقشه گنج درباره «بوم كسب و كار» و نحوه نگارش آن همراه با آقای دكتر مجاهد صحبت كردیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/07/01
|
11:42
دسترسی سریع
نقشه گنج