نقشه گنج جمعه ها از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

نقشه گنج

مدیریت كسب و كار نوپا

در برنامه این‌هفته نقشه گنج مورخ هشتم شهریورماه پیرو موضوع این هفته گشته به بررسی مدیریت نیروی انسانی پراختیم كه با هم بخشی ازاین برنامه را میشنویم

1398/06/09
|
12:40
دسترسی سریع
نقشه گنج