نقشه گنج جمعه ها از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

نقشه گنج

نیروی انسانی در كسب و كارهای كوچك

در برنامه این هفته نقشه گنج پیرو حرفهای گذشته درباره نیروی انسانی صحبت‌هایی داشیتم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/06/06
|
13:09
دسترسی سریع
نقشه گنج