به افق ماه شنبه تا جمعه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

به افق ماه

مردان خدا و اولیاء خدا

مردان خدا كسانی هستند كه بنده های خدا را نزد خدا محبوب و خدا را نزد بندگان محبوب می كنند و آن هنگام كه خداوند را اطاعت كنند خداوند آن ها را دوست خواهد داشت

1397/04/20
|
12:50
دسترسی سریع
به افق ماه