صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

مردان خدا کسانی هستند که بنده های خدا را نزد خدا محبوب و خدا را نزد بندگان محبوب می کنند و آن هنگام که خداوند را اطاعت کنند خداوند آن ها را دوست خواهد داشت

مرتبط با این