به افق ماه شنبه تا جمعه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

به افق ماه

سلام پاك

سلام پاك چیست و سلام ناپاك .. اصلا سلام ناپاك مگر هست .. دكتر الهی قمشه ای در مورد سلام كردن بیشتر توضیح می دهد سلام بدون طمع سلام پاك است

1397/04/13
|
14:40
دسترسی سریع
به افق ماه