صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

سلام پاک چیست و سلام ناپاک .. اصلا سلام ناپاک مگر هست .. دکتر الهی قمشه ای در مورد سلام کردن بیشتر توضیح می دهد سلام بدون طمع سلام پاک است

مرتبط با این