صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

هر که قبول می کند آنچه پیغمبر وی گفته اهل شریعت است و آنکه به جای می آورد آنچه پیغمبر به جای آورده است اهل طریقت است هرکه می بیند آنچه را پیغمبر دیده است اهل حقیقت است

مرتبط با این