صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

امالم صادق (ع) فرمودند : خداوند می فرماید ای بنده من مرا در نزد خود یاد کن تا تورا در نزد خویش یاد کنم . ای فرزند آدم در تنهایی ها به یاد من باش تادر خلوت به یادت باشم در جماعات و مجالس مرا یاد کن تا در جمعی بهتر از شما یادت کنم

مرتبط با این