صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

از جمله صفات و نام های خداوند مالک یو الدین است این نام در قرآن یک بار و به عنوان وصف خدا آمده است خداوند در آیه 4 سوره حمد می فرماید : پروردگاری که فرمانروای روز جزاست

مرتبط با این