صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 25 دقیقه

با قطعی شدن ریاست صالحی امیری در کمیته ملی المیپک جمعی از روسای فدراسیون ها برای تصدی معاونت های این کمیته ثبت نام کردند

مرتبط با این