صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 25 دقیقه

دکتر واعظ روانشناس کاروان پاراالمپیک و زهرا نعمتی در مورد آماده سازیِ روانیِ زهرا نعمتی صحبت کرده

مرتبط با این