صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

نمایش طنز پدر بزرگی که در 50سال بعد در تکنولوژی آن زمان از زمان الان ما برای نوه های خود خاطره تعریف می کند از عینک 3 بعدی و تلویزیون های این نسل برای نسل های بعد می گوید

مرتبط با این