صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

رونمایی از گوشی هوشمند که با نور خورشید شارژمی شود و یا رباط های انسان نمایی که برای بازی فوتبال با انسان ها ساخته و طراحی شده اند

مرتبط با این