صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

جهان به وسیله اپلیکیشن ها متحول می شود .. اپ تکریم ارباب رجوع به وجود می آید تا ارباب اجوع بفهمد کی حال کارمند خوب است و کی حالش خوب نیست و مراجعه نکند

مرتبط با این