صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

بخش نمایشی برنامه رادیو همراهدر مورد ساخت فیلم های پر هزینه و نرم افزارهایی برای ساخت فیلم هایی که فکر می کنیم پر هزینه است

مرتبط با این