صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

بخش طنزی در برنامه رادیو همراه با کارشناسی دکتر آتیه درباره این موضوع که تکنولوژی قرار است چگونه بشر را به چالش بکشد

مرتبط با این