صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

کاربرد گوشی های هوشمند برای زنان خانه دار چیست؟
آیا استفاده زنان خانه دار از گوشی های هوشمند، موجب بهبود کیفیت زندگی در خانواده می شود؟

دعوت می کنیم صحبت های این خانم خانه دار را با حسن صنوبری و مهدی استاد حسن در بازار موبایل تهران، ببینید و بشنوید ...

مرتبط با این