ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقيقه و جمعه ها 60 دقيقه

بازدیدشده
پسندشده

کاربرد گوشی های هوشمند برای زنان خانه دار چیست؟
آیا استفاده زنان خانه دار از گوشی های هوشمند، موجب بهبود کیفیت زندگی در خانواده می شود؟

دعوت می کنیم صحبت های این خانم خانه دار را با حسن صنوبری و مهدی استاد حسن در بازار موبایل تهران، ببینید و بشنوید ...

مرتبط با این