صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

بیت کوین ها یا ملکه بیت ها و.... دکتر آتی درمورد اینکه پول های عادی جای خود را به پول های مجازی می دهد صحبت خواهد کرد

مرتبط با این